ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนกำเนิดวิทย์รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามเอกสารประกาศกำเนิดวิทย์ นี้

เนาวรัตน์ เจือกโว้น

About เนาวรัตน์ เจือกโว้น