เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ค่ายสร้างสรรค์)

นายสุวิทย์ ฟองโหย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
บรรยายพิเศษกิจกรรมพัฒนาเด็กไทยและเยาวชนไทย เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "ศาสตร์พระราชา"(ค่ายสร้างสรรค์)
นักเรียนในสังกัดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การสอน ตามศาสตร์พระราชา
ขับเคลื่อน หลักปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประบุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ณ สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

IMG_7002IMG_6994

 

IMG_6996 IMG_7004 IMG_7000 IMG_6997 IMG_7007 IMG_7006 IMG_7005

 

 

 

 

 

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน