โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560

คณะครูช่วงชั้น ป.1 โรงเรียนอนุบาลตรัง  นำนักเรียนช่วงชั้น ป.1ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ณ วังเทพทาโร ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560
>>คลิกชมภาพศึกษาแหล่งเรียนรู้ชั้นป.1ทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

20 1 2 3 4 10
5                                           6
9                                           7
12                                           8
 14 151113 16 17 18 19 21 23

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง