ด่วน แบบรายงานค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง

ด่วนให้โรงเรียนที่วิทยากรสอนศาสนาอิสลามกรอกข้อมูลที่แนบไปด้วย

โดยให้ ผอ.โรงเรียนเซ็นรับรองข้อมูลด้วยนะครับ

ส่งกลับให้ สพป.ตรัง เขต 1 กลับ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ส่งกลับมาที่อีเมล trang1@trang1.go.th

เอกสารแนบ

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน