โรงเรียนดีประจำตำบล

นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมอบรมการดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒๘ โรง เพื่อให้ความรู้ แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล และการประเมินผลงาน ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ (Best Practice)  ณ โรงแรมวัฒนพาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
IMG_6956_resize IMG_6957_resize IMG_6958_resize IMG_6959_resize IMG_6960_resize IMG_6961_resize IMG_6962_resize IMG_6963_resize IMG_6964_resize IMG_6965_resize IMG_6966_resize IMG_6967_resize IMG_6971_resize IMG_6974_resize IMG_6975_resize IMG_6977_resize IMG_6979_resize

kornkanok

About kornkanok