กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โรงเรียนบ้านคลองลําปริง

                     โรงเรียนบ้านคลองลําปริงกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษาแก่พระสง์ วัดมงคลสถาน

เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  

IMG20170707085122IMG20170707085126

IMG20170707085132IMG20170707090527

IMG20170707090543IMG20170707090552

IMG20170707090638IMG20170707090702

IMG20170707090720IMG20170707090804

IMG20170707090926IMG20170707090903

IMG20170707091253IMG20170707091420

IMG20170707091448IMG20170707091505

IMG20170707091603IMG20170707091745

IMG20170707091800IMG20170707092303

IMG20170707093415IMG20170707093440

IMG20170707095053IMG20170707095111

IMG20170707095116IMG20170707095630

IMG20170707101808IMG20170707101840

IMG20170707103145IMG20170707101823

Reawadee Aiedjuy

About Reawadee Aiedjuy