ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ประกาศ ตำแหน่งยาม

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล