สมัครลงทะเบียนเลือกหลักสูตรอบรมTraining OBEC

คุณครูสามารถลงทะเบียน Traning OBEC ได้ที่นี้

กดเข้าเว็บลงทะเบียน

คู่มือการลงทะเบียนและเลือกหลักสูตรสำหรับคุณครู

 

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน