วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

นายศิริพัฒ  พัฒนกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ของคณะลูกเสือ เนตรนารี เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคีในหมู่คณะลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติที่ว่า "เพื่อพัฒนาลูกเสือ ทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ เพื่อความสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ" โดยนายระนิต  ณ  พัทลุง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ กล่าวรายงาน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
IMG_6742_resize IMG_6745_resize IMG_6756_resize IMG_6760_resize IMG_6762_resize IMG_6765_resize IMG_6766_resize IMG_6769_resize IMG_6770_resize IMG_6771_resize IMG_6772_resize IMG_6774_resize IMG_6776_resize IMG_6784_resize IMG_6789_resize IMG_6799_resize IMG_6809_resize IMG_6813_resize IMG_6815_resize IMG_6821_resize IMG_6828_resize IMG_6830_resize IMG_6832_resize IMG_6839_resize IMG_6841_resize IMG_6842_resize IMG_6844_resize

kornkanok

About kornkanok