งานสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

ขอเเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2560 วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ตามที่ให้โรงเรียนนำลูกเสือเนตรนารี มาพร้อมกัน ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง เดิมเวลา 08.00 น. ขอเปลี่ยนเป็น 07.30 น.

เนาวรัตน์ เจือกโว้น

About เนาวรัตน์ เจือกโว้น