ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE จังหวัด

ขอเชิญร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE จังหวัดตรัง โดยส่งใบสมัคไปยัง สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง ภายในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณ ซัยนัฟ  ระยา 081-9585187ตาม ใบสมัครการแข่งขัน นี้

เนาวรัตน์ เจือกโว้น

About เนาวรัตน์ เจือกโว้น