กำหนดการฌาปนกิจศพ นายบรรจง ส่งเสริม

ด้วยนายบรรจง  ส่งเสริม ข้าราชการบำนาญได้ถึงแก่กรรม คณะเจ้าภาพได้จัดตั้งศพ ณ ศาลาวัดประทุมเมฆ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เริ่มงานวันที่ 20-25 มิถุนายน 2560 และกำหนดการฌาปนกิจศพ ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. ประชุมเพลิง

kornkanok

About kornkanok