รับสมัครเรียนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560

         ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัด รับสมัครเรียนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560

โดยกำหนดให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนนักธรรมชั้นตรีต่อเนื่อง

ทั้งนี้  ให้จัดทำบัญชีรายชื่อถึงเขตพื้นที่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

เพื่อรวบรวมส่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.อำเภอ) ต่อไป

ศน.ทองทิพย์ ตรังคธนสิน กลุ่มนิเทศ สพป.ตรัง เขต 1

About ศน.ทองทิพย์ ตรังคธนสิน กลุ่มนิเทศ สพป.ตรัง เขต 1