การดำเนินกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสวน ตำนานต้นไม้

จังหวัดตรัง แจ้งว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดให้มีโครงการต้นไม้ที่ทรงคุณค่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  ในการนี้ขอประชาสัมพันธ์และพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบ/หน่วยงาน/ชุมชน/ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยให้ส่งแบบเสนอประวัติและผลงาน ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ภายในวันที่  22  มิถุนายน 2560 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 075-217585-6

kornkanok

About kornkanok