ประชุมกรอกแบบขอรับบำเหน็จ บำนาญ เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑  ประธานการประชุมกรอกแบบขอรับบำเหน็จ บำนาญ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อสิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ณ ห้องประชุม สพป.ตรัง เขต ๑ วันที่ ๑๙  มิถุนายน ๒๕๖๐
IMG_6472_resize IMG_6473_resize IMG_6475_resize IMG_6477_resize IMG_6478_resize IMG_6479_resize IMG_6480_resize IMG_6481_resize IMG_6482_resize IMG_6483_resize IMG_6484_resize IMG_6485_resize IMG_6486_resize

kornkanok

About kornkanok