โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมการประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนป.1-6 ครั้งที่1ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการประเมินการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 16 เดือนมิถุนายน 2560
>>คลิกชมภาพกิจกรรมการอ่านฯ MEP ทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมภาพกิจกรรมการอ่านฯป.1-3 ทั้งหมดที่นี่<<

>>คลิกชมภาพกิจกรรมการอ่านฯป.4-6 ทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_5691 IMG_5680IMG_5673 IMG_5674 IMG_5677 IMG_5685 IMG_5687 IMG_5688 IMG_5690 IMG_5692IMG_5670 IMG_5699 IMG_5706 IMG_5711 IMG_5713 IMG_5714 IMG_5715 IMG_5717 IMG_5718 IMG_5721 IMG_5722 IMG_5723 IMG_5727 IMG_5729 IMG_5732 IMG_5737 IMG_5738 IMG_5741 IMG_5743 IMG_5745 IMG_5747 IMG_5748 IMG_5749 IMG_5752 IMG_5755 IMG_5758 IMG_5762 IMG_5764 IMG_5765 IMG_5771 IMG_5772 IMG_5777 IMG_5782 IMG_5784 IMG_5786 IMG_5788 IMG_5789 IMG_5791 IMG_5792 IMG_5796 IMG_5798 IMG_5801 IMG_5803 IMG_5805 IMG_5806 IMG_5807 IMG_5808 IMG_5809 IMG_5811 IMG_5813 IMG_5816 IMG_5820 IMG_5822 IMG_5825 IMG_5828 IMG_5831 IMG_5832 IMG_5834 IMG_5836 IMG_5837 IMG_5840 IMG_5843 IMG_5846 IMG_5847 IMG_5850 IMG_5851 IMG_5853 IMG_5854 IMG_5856 IMG_5864 IMG_5866 IMG_5867 IMG_5872 IMG_5876 IMG_5879 IMG_5882 IMG_5884 IMG_5886 IMG_5891 IMG_5894 IMG_5897 IMG_5900 IMG_5903 IMG_5905 IMG_5907 IMG_5912 IMG_5913 IMG_5916 IMG_5917 IMG_5918 IMG_5921 IMG_5922 IMG_5923 IMG_5925 IMG_5927 IMG_5928 IMG_5929 IMG_5932 IMG_5933 IMG_5938 IMG_5940 IMG_5942 IMG_5944 IMG_5946 IMG_5949 IMG_5958 IMG_5959 IMG_5964 IMG_5968 IMG_5969 IMG_5973 IMG_5976 IMG_5978 IMG_5979 IMG_5980 IMG_5981 IMG_5982 IMG_5984 IMG_5985 IMG_5989 IMG_5991 IMG_5992 IMG_6000 IMG_6001 IMG_6003 IMG_6004 IMG_6006 IMG_6007 IMG_6009 IMG_6010 IMG_6011 IMG_6019 IMG_6020 IMG_6023 IMG_6024 IMG_6025 IMG_6027 IMG_6029 IMG_6031 IMG_6032 IMG_6033 IMG_5950

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง