ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE SCHOOL) ด้วย ๓Rs

นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานพิธีเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE SCHOOL) ด้วย ๓Rs ตามแผนปฏิบัติการ "ตรังสะอาด ปราศจากขยะ" ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  โรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต ๑ วันที่  ๑๖  มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จังหวัดตรัง
IMG_6441_resize IMG_6442_resize IMG_6446_resize IMG_6447_resize IMG_6448_resize IMG_6449_resize IMG_6450_resize IMG_6451_resize IMG_6452_resize IMG_6453_resize IMG_6454_resize IMG_6455_resize IMG_6456_resize IMG_6458_resize IMG_6459_resize IMG_6460_resize IMG_6461_resize IMG_6462_resize IMG_6463_resize IMG_6464_resize IMG_6469_resize IMG_6471_resize

kornkanok

About kornkanok