ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงาน EDUCA2017:งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ ๑๐

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการจัดงาน EDUCA 2017:งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10  ระหว่างวันที่  10-18  ตุลาคม  2560 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม (ฮอลล์) อิมแพค เมืองทองธานี  เพือ่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านศาสตร์การสอนและการจัดการเรียนรู้ฯ  สนใจดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.educathai.com โดยใช้ Member ID และ Password ในการล๊อกอินเข้าสู่ระบบเท่านั้น

kornkanok

About kornkanok