ประชุมครูและบุคลากร กลุ่มโรงเรียนสุโสะ บ้านนา

นายสุวิทย์  ฟองโหย รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมครูและบคุลากร กลุ่มโรงเรียนสุโสะ บ้านนา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๑๒ โรงเรียน เพื่อมอบนโยบาย เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเป้าหมาย ณ สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด วันที่ ๑๓  มิถุนายน ๒๕๖๐
IMG_6418_resize IMG_6419_resize IMG_6420_resize IMG_6421_resize IMG_6422_resize IMG_6423_resize IMG_6424_resize IMG_6425_resize IMG_6426_resize IMG_6428_resize IMG_6430_resize IMG_6432_resize IMG_6433_resize IMG_6434_resize IMG_6436_resize IMG_6437_resize IMG_6439_resize

kornkanok

About kornkanok