โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตรัง ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธิวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ณ เวทีอาคารเรียน 6 โรงเรียน
อนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560

>>คลิกไฟล์ที่1ชมภาพพิธีไหว้ครูปี60ทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกไฟล์ที่2ชมภาพพิธีไหว้ครูปี60ทั้งหมดที่นี่<

>>คลิกไฟล์ที่3ชมภาพพิธีไหว้ครูปี60ทั้งหมดที่นี่<<  
 
>>คลิกไฟล์ที่4ชมภาพพิธีไหว้ครูปี60ทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

DSC_1983 DSC_1716DSC_1659 DSC_1660 DSC_1662 DSC_1664 DSC_1671 DSC_1674 DSC_1679 DSC_1684 DSC_1699 DSC_1703 DSC_1704 DSC_1706 DSC_1709 DSC_1713 DSC_1717 DSC_1718 DSC_1720 DSC_1724 DSC_1728 DSC_1729 DSC_1730 DSC_1732 DSC_1734 DSC_1738 DSC_1739 DSC_1740 DSC_1749 DSC_1752 DSC_1753 DSC_1754 DSC_1755 DSC_1760 DSC_1764 DSC_1768 DSC_1769 DSC_1770 DSC_1779 DSC_1781 DSC_1783 DSC_1784 DSC_1784_2 DSC_1793 DSC_1794 DSC_1794_2 DSC_1795 DSC_1799 DSC_1802 DSC_1804 DSC_1805 DSC_1806 DSC_1810 DSC_1812 DSC_1813 DSC_1818 DSC_1819 DSC_1822 DSC_1823 DSC_1868 DSC_1870 DSC_1872 DSC_1873 DSC_1882 DSC_1883 DSC_1884 DSC_1885 DSC_1895 DSC_1897 DSC_1898 DSC_1901 DSC_1902 DSC_1903 DSC_1909 DSC_1910 DSC_1911 DSC_1912 DSC_1913 DSC_1914 DSC_1915 DSC_1923 DSC_1937 DSC_1984 DSC_1987 DSC_1988 DSC_1989 DSC_2016 DSC_2033 DSC_2038 DSC_2039 DSC_2047 DSC_2049 DSC_2072 DSC_2074 DSC_2085 DSC_2086 DSC_2087 DSC_2088 DSC_2098 DSC_2103 DSC_2105 DSC_2111 DSC_2114IMG_4937 IMG_4940 IMG_4944 IMG_4945 IMG_4946 IMG_4948 IMG_4950 IMG_4953 IMG_4954 IMG_4955 IMG_4957 IMG_4959 IMG_4962 IMG_4963 IMG_4964 IMG_4965 IMG_4966 IMG_4975 IMG_4977 IMG_4978 IMG_4979 IMG_4981 IMG_4987 IMG_4989 IMG_4990 IMG_4994 IMG_4996 IMG_4999 IMG_5004 IMG_5005 IMG_5006 IMG_5009 IMG_5010 IMG_5014 IMG_5016 IMG_5017 IMG_5019 IMG_5026 IMG_5032 IMG_5035 IMG_5045 IMG_5046 IMG_5048 IMG_5050 IMG_5064 IMG_5073 IMG_5077 IMG_5078 IMG_5079 IMG_5080 IMG_5088 IMG_5090 IMG_5091 IMG_5105 IMG_5106 IMG_5107 IMG_5108 IMG_5110 IMG_5111 IMG_5112 IMG_5114 IMG_5115_2 IMG_5117 IMG_5118 IMG_5119 IMG_5121 IMG_5122 IMG_5128 IMG_5139 IMG_5140 IMG_5144 IMG_5145 IMG_5189 IMG_5191 IMG_5196 IMG_5197 IMG_5203 IMG_5206 IMG_5207 IMG_5218 IMG_5219 IMG_5237 IMG_5243 IMG_5250 IMG_5251 IMG_5255 IMG_5164

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง