กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านคลองลำปริง

             โรงเรียนบ้านคลองลำปริงจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560

ณ เวทีรวมใจโรงเรียนบ้านคลองลำปริง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงการยกย่องครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้

เป็นเสมือนแม่คนที่ 2 ของศิษย์ ให้ความคิด ชี้ทางสว่างให้กับชีวิต โดยนอกจากพิธีไหว้ครูแล้วโรงเรียนยังได้กำหนดให้มีการ

ยืนสงบนิ่งรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 “พระบิดาของครูไทย” ด้วยพระบรม

ราชานุกูลต่อวงการศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพครูอย่างหาที่สุดมิได้ เป็นเวลา 9 นาทีด้วย

IMG20170608091420_resizeIMG20170608092545_resize

IMG20170608092533IMG20170608092734_resize

IMG20170608093105IMG20170608100519_resize

IMG20170608103012IMG20170608100502_resize

IMG20170608102041112_resizeIMG20170608102811_resize

IMG20170608095853_resizeIMG20170608100051

IMG20170608100539IMG20170608102229_resize

IMG20170608101848IMG20170608102429

IMG20170608102802

 

 

Reawadee Aiedjuy

About Reawadee Aiedjuy