โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม กิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

นายระนิต  ณ  พัทลุง  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑  ประธานเปิดโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม กิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี จังหวัดตรัง เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือมีระเบียบวินัย ความรัก ความสามัคคี มีความเข้มแข็ง อดทน รู้จักเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
IMG_6317_resize IMG_6318_resize IMG_6320_resize IMG_6321_resize IMG_6323_resize IMG_6324_resize IMG_6325_resize IMG_6327_resize IMG_6328_resize IMG_6329_resize IMG_6331_resize IMG_6332_resize IMG_6333_resize IMG_6334_resize IMG_6335_resize IMG_6336_resize IMG_6337_resize IMG_6339_resize IMG_6340_resize IMG_6341_resize IMG_6342_resize IMG_6343_resize IMG_6344_resize IMG_6345_resize IMG_6346_resize IMG_6347_resize IMG_6348_resize IMG_6349_resize IMG_6350_resize IMG_6351_resize IMG_6352_resize IMG_6353_resize IMG_6354_resize IMG_6355_resize IMG_6356_resize IMG_6357_resize IMG_6358_resize IMG_6359_resize   

kornkanok

About kornkanok