โรงเรียนบ้านย่านตาขาวจัดกิจกรรมวันไหว้ครู

นายสนทยา ภักดีวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว เป็นประธานจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560

DSC_0006 DSC_0319 DSC_0350DSC_0031

ratana lor โรงเรียนบ้านย่านตาขาว

About ratana lor โรงเรียนบ้านย่านตาขาว