โรงเรียนบ้านย่านตาขาว ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

นายสนทยา ภักดีวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว เป็นประธานและดำเนินการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนบ้านย่านตาขาว วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

DSC_0389 DSC_0393 DSC_0394 DSC_0396

ratana lor โรงเรียนบ้านย่านตาขาว

About ratana lor โรงเรียนบ้านย่านตาขาว