แจ้งรายการก่อสร้างจากงบประมาณ ปี 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างการอุทธรณ์เรื่องงบประมาณการเบิกจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง เมื่อได้รับการโอนเงินแล้วจะแจ้งให้โรงเรียนทราบทันที

Chananchida

About Chananchida