โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

นายนิสิต  ชายภักตร์  ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการบริหารโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนได้อ่านออกเขียนได้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น ณ ห้องประชุม สพป.ตรัง เขต 1 วันที่  31 พฤษภาคม 2560
IMG_6285_resize IMG_6287_resize IMG_6288_resize IMG_6289_resize IMG_6290_resize IMG_6291_resize IMG_6292_resize IMG_6293_resize IMG_6294_resize IMG_6295_resize IMG_6296_resize IMG_6297_resize IMG_6298_resize IMG_6299_resize IMG_6302_resize
 

kornkanok

About kornkanok