ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.ยะลา 1 ศึกษาดูงาน สพป.ตรัง เขต 1

นายสุวิทย์  ฟองโหย  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานให้การต้อนรับ แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ยะลา เขต 1 ซึ่งมาศึกษาดูงานการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-Net  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน  จำนวน  130 คน เพื่อให้ผู้บริหารได้รับประสบการณ์และความรู้เพิ่มขึ้น  โดยนายพยุงศักดิ์  กัญจโรจน์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต  1  บรรยายพิเศษพร้อมผู้บริหารโรงเรียนบ้านบางยางและโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม  ซึ่งงมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  O-Net ดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ในวันที่  22 พฤษภาคม  2560  เวลา 09.00-12.00 น.  ณ  ห้องประชุม สพป.ตรัง เขต 1
IMG_6253_resize IMG_6254_resize IMG_6255_resize IMG_6256_resize IMG_6257_resize IMG_6258_resize IMG_6259_resize IMG_6261_resize IMG_6262_resize IMG_6264_resize IMG_6265_resize IMG_6266_resize IMG_6269_resize IMG_6271_resize IMG_6273_resize IMG_6275_resize IMG_6276_resize IMG_6277_resize IMG_6279_resize IMG_6281_resize IMG_6282_resize

kornkanok

About kornkanok