โรงเรียนวัดนานอนรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนวัดนานอน สพป.ตรัง 1 มีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษไม่จำกัดเพศ เงินเดือน ๆละ 7,000 บาท 

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษหรือที่เกียวข้อง 

2. มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตการสอนจากคุรุสภา

3. สำเนาทะเบียนบ้าน สำนาบัตรประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา อย่างละ 1

ยิื่นหลักฐานสมัครได้ที่โรงเรียนวัดนานอนได้ตั้งแต่วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.30 น – 16.30 น.

 

 

About นางสาวพันวิกา หนูชู โรงเรียนวัดนานอน