การประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต ๑ และผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑

นายนิสิต  ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต ๑ และผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
IMG_5910_resize IMG_5911_resize IMG_5913_resize IMG_5918_resize IMG_5919_resize IMG_5920_resize IMG_5921_resize IMG_5922_resize IMG_5923_resize IMG_5924_resize IMG_5925_resize IMG_5926_resize IMG_5927_resize IMG_5928_resize IMG_5929_resize IMG_5930_resize IMG_5932_resize IMG_5934_resize IMG_5935_resize IMG_5936_resize IMG_5937_resize IMG_5938_resize IMG_5939_resize IMG_5940_resize IMG_5941_resize IMG_5943_resize IMG_5944_resize IMG_5948_resize IMG_5949_resize IMG_5950_resize IMG_5951_resize IMG_5952_resize IMG_5953_resize IMG_5954_resize IMG_5955_resize IMG_5956_resize IMG_5957_resize IMG_5958_resize IMG_5960_resize IMG_5961_resize IMG_5962_resize IMG_5963_resize IMG_5964_resize

kornkanok

About kornkanok