ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

ประกาศ  ประกาศผลสอบ

วิชาเอกภาษาไทยวิชาภาษาไทย

วิชาเอกพลศึกษาวิชาพลศึกษา

วิชาเอกดนตรีไทยวิชาดนตรีไทย

วิชาเอกปฐมวัยวิชาปฐมวัย

วิชาเอกศิลปศึกษาวิชาศิลปศึกษา

วิชาเอกดนตรีสากลวิชาดนตรีสากล

วิชาเอกประถมศึกษาประถมศึกษา

วิชาเอกคหกรรมวิชาคหกรรม

วิชาเอกภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่น

วิชาเอกบรรณารักษืวิชาบรรณารักษ์

วิชาเอกคณิตศาสตร์วิเชาคณิตศาสตร์

วิชาเอกภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษ

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล