โครงการ จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า

โครงการ จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า  

โรงเรียนหาดสำราญ สพป.ตรัง เขต 1  ปี  2560  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  187,100   บาท 

ปปช ระบบไฟฟ้า

ราคากลาง ระบบไฟฟ้า

About นางนารีรัตน์ เล็งเจริญ