กำหนดฌาปนกิจศพ นายบุญธรรม รอดหาญ พี่ชายของผอ.นวพร รอดหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในควน

ด้วยนายบุญธรรม (เสือ) รอดหาญ  พี่ชายของผอ.นวพร  รอดหาญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในควน  ได้ถึงแก่กรรมลงเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2560   กำหนดบำเพ็ญกุศลศพ             วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560    และฌาปนกิจศพ วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560                 ณ วัดควนอินทนินงาม

 

About โรงเรียนบ้านหนองหว้า