กำหนดการฌาปนกิจศพคุณพ่อหลิ้ม ณ พัทลุง บิดานางอุไรวรรณ สิทธิฤทธิ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ตรัง เขต 1

ด้วยนายหลิ้ม ณ พัทลุง บิดานางอุไรวรรณ สิทธิฤทธิ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ตรัง เขต 1  ได้ถึงแกกรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560
เริมงานวันที่ 12-19 เมษายน 2560 และกำหนดฌาปนกิจศพวันที่ 20 เมษายน 2560

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน