ประกาศโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน เอกปฐมวัย เอกประถมศึกษา เอกพลศึกษา

ประกาศโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน เอกปฐมวัย เอกประถมศึกษา และเอกพลศึกษา

ประกาศรับสมัครครูจ้างวัดขุนสิทธิ์

About นางสาวชฎาภรณ์ สุดภัย วัดโพธาราม,บ้านคลองเต็ง