เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี”ประจำปี 2560

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2560  หากสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่่มเติมและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกองความปลอดภัยแรงงาน www.orsthai.org ตั้งแต่วันที่  10  มีนาคม 2560 จนถึงวันที่  18 พฤษภาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางจงวดี  ศรีเกษตรสรากุล และนายกตกิจ  หวานมณี กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128-39 ต่อ 710 โทรสาร 02448 9143 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ คำชี้แจง

 

 

 

เนาวรัตน์ เจือกโว้น

About เนาวรัตน์ เจือกโว้น