โรงเรียนบ้านโคกรัก ขอขอบคุณผู้อำนวยการวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ตรัง ที่ร่วมออกค่ายอาสาพัฒนาสร้างห้องสมุดให้ รร.บ้านโคกรัก ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2560

โรงเรียนบ้านโคกรัก ขอขอบคุณผู้อำนวยการวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ตรัง นายไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นอย่างสูง ที่นำนักศึกษามาออกค่ายอาสาพัฒนา ร่วมสร้างห้องสมุดให้ รร.บ้านโคกรัก ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2560IMG_2422 IMG_2424 IMG_2425 IMG_2426 IMG_2427 IMG_2428 IMG_2429 IMG_2430 IMG_2431 IMG_2432 IMG_2433 IMG_2434 IMG_2435 IMG_2436 IMG_2437 IMG_2438 IMG_2439 IMG_2440 IMG_2441

admin

About admin