โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมการประชุมดำเนินการจัดทำตารางสอนปีการศึกษา 2560

นางสาวผุสดี บ่นหา ครู หัวหน้าวิชาการ โรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการประชุมครูหน้าหน้าสายฃั้น
ครูหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาต่างๆและครูผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดทำตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ห้องรีสอร์ทเซ็นเตอร์ วันพุธที่ 4 เมษายน 2560
>>คลิกชมภาพประชุมจัดทำตารางสอนทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_0001 IMG_0002IMG_0009 IMG_0012 IMG_0013 IMG_0014 IMG_0018 IMG_0026 IMG_0027 IMG_0029 IMG_0030 IMG_0032 IMG_0034 IMG_0038 IMG_0039 IMG_0040 IMG_0042 IMG_0043 IMG_0044 IMG_0045 IMG_0046 IMG_0047 IMG_0048 IMG_0049 IMG_0050 IMG_0052 IMG_0053 IMG_0054 IMG_0055 IMG_0056 IMG_0057 IMG_0058 IMG_0062 IMG_0063 IMG_0064 IMG_0066 IMG_0067 IMG_9989 IMG_9991 IMG_9992 IMG_9993 IMG_9994 IMG_9997 IMG_0004 IMG_0005  IMG_0028

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง