โรงเรียนอนุบาลตรังพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 13 ณ จังหวัดพัทลุง

นายสุทธิ สานสุนีย์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลสตูล ประธานเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัด
ภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาครูอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 13 โดยมี นายประดิษฐ์
นวลแก้ว 
ผอ.โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ 
ณ สนามกีฬาโรงเรียนพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560
>>คลิกชมพิธีเปิดกีฬาอนุบาลประสานใจทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมภาพนักกีฬาอนุบาลตรังประทานอาหารเช้า<<

>>ไฟล์ที่1คลิกชมภาพเชียร์รีดเดอร์และทัพนักกีฬา<<
>>ไฟล์ที่2คลิกชมภาพเชียร์รีดเดอร์และทัพนักกีฬา<<
>>คลิกชมพิธีปิดกีฬาอนุบาลประสานใจทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_0070 IMG_0072IMG_0014 IMG_0015 IMG_0017 IMG_0018 IMG_0021 IMG_0023 IMG_0025 IMG_0026 IMG_0027 IMG_0033 IMG_0035 IMG_0037 IMG_0041 IMG_0042 IMG_0062 IMG_0067 IMG_0078 IMG_0084 IMG_0085 IMG_0086 IMG_0087 IMG_0088 IMG_0089 IMG_0090 IMG_0091 IMG_0092 IMG_0093 IMG_0094 IMG_0095 IMG_0096 IMG_0097 IMG_0098 IMG_0100 IMG_0101 IMG_0104 IMG_0106 IMG_0107 IMG_0108 IMG_0109 IMG_0110 IMG_0112 IMG_0113 IMG_0114 IMG_0115 IMG_0116 IMG_0117 IMG_0121 IMG_0125 IMG_0129 IMG_0130 IMG_0140 IMG_0148 IMG_0150 IMG_0151 IMG_0152 IMG_0155 IMG_0159 IMG_0160 IMG_0162 IMG_0163 IMG_0164 IMG_0167 IMG_0168 IMG_0169 IMG_0170 IMG_0171 IMG_0172 IMG_0173 IMG_0174 IMG_0175 IMG_0176 IMG_0177 IMG_0178 IMG_0179 IMG_0181 IMG_0184 IMG_0185 IMG_0186 IMG_0187 IMG_0188 IMG_0189 IMG_0197 IMG_0198 IMG_0199 IMG_0200 IMG_0203 IMG_0204 IMG_0002
IMG_9805 IMG_9807 IMG_9811 IMG_9817 IMG_9818 IMG_9820 IMG_9825 IMG_9826 IMG_9827 IMG_9842 IMG_9843 IMG_9844 IMG_9850 IMG_9851 IMG_9860 IMG_9864 IMG_9865 IMG_9874 IMG_9878 IMG_9879 IMG_9882 IMG_9884 IMG_9918 IMG_9919 IMG_9923 IMG_9931 IMG_9933 IMG_9934 IMG_9940 IMG_9941 IMG_9954 IMG_9955 IMG_9956 IMG_9958 IMG_9959 IMG_9960 IMG_9961 IMG_9962 IMG_9963 IMG_9964 IMG_9970 IMG_9971 IMG_9972 IMG_9973 IMG_9974 IMG_9975 IMG_9976 IMG_9977 IMG_9978 IMG_9979 IMG_9980 IMG_9981 IMG_9982 IMG_9983 IMG_9986 IMG_9991 IMG_9992 IMG_9997 IMG_9998 IMG_9999
IMG_0288 IMG_0294 IMG_0298 IMG_0302 IMG_0303 IMG_0307 IMG_0308 IMG_0309 IMG_0311 IMG_0312 IMG_0316 IMG_0319 IMG_0321 IMG_0342 IMG_0345 IMG_0347 IMG_0350 IMG_0360 IMG_0367 IMG_0369 IMG_0370 IMG_0374 IMG_0378 IMG_0391 IMG_0393 IMG_0404 IMG_0410 IMG_0412 IMG_0413 IMG_0429 IMG_0433 IMG_0450 IMG_0453 IMG_0459 IMG_0470 IMG_0485 IMG_0490 IMG_0491 IMG_0492 IMG_0498 IMG_0499 IMG_0503 IMG_0508 IMG_0509 IMG_0511 IMG_0523 IMG_0532 IMG_0545 IMG_0547 IMG_0558 IMG_0559 IMG_0570 IMG_0571 IMG_0612 IMG_0613 IMG_0573

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง