ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเทศ – ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน

ประกาศ-ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

นางบุษยกาญจน์ กูมุดา

About นางบุษยกาญจน์ กูมุดา