โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมพิธีเปิดงานต้อนรับคณะครูกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัด ภาคใต้ครั้งที่ 13 ปี 60 ณร.ร.พัทลุง

นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร อนายก อบจ.พัทลุง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานต้อนรับคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษากีฬาอนุบาลประสานใจ14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 13 โดยมีนายสุทธิ สานสุนีย์ 
ผอ.โรงเรียนอนุบาลสตูล ประธานเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้กล่าว
รายงานถึงความเป็นมาและวัตถุ  ประสงของการจัดงาน โรงเรียนอนุบาลตรังโดยนายกิตติศักดิ์ นานช้า 
ผอ.เชี่ยวชาญ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงาน ณ สนามโรงเรียนพัทลุง อ.เมือง
จ.พัทลุง วันพฤหัสบดีที่30 มีนาคม 2560

>>คลิกชมพิธีเปิดต้อนรับครูอนุบาล14จว.ทั้งหมดที่นี่<<
>>ชมบรรยากาศพิธีเปิดต้อนรับครูอนุบาล14จว.ที่นี่<<

>>อนุบาลตรังศึกษาดูงานอนุบาลพัทลุงทั้งหมดที่นี่<<
>อนุบาลตรังศึกษาดูงานวังเจ้าเมืองพัทลุงทั้งหมดที่นี่<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_0466 IMG_0468IMG_0462 IMG_0490 IMG_0505 IMG_0513 IMG_0514IMG_0216 IMG_0235 IMG_0238 IMG_0239 IMG_0241 IMG_0251 IMG_0252 IMG_0256 IMG_0258 IMG_0262 IMG_0263 IMG_0264 IMG_0267 IMG_0268 IMG_0271 IMG_0276 IMG_0281 IMG_0286 IMG_0287 IMG_0288 IMG_0297 IMG_0299 IMG_0300 IMG_0301 IMG_0303 IMG_0304 IMG_0307 IMG_0308 IMG_0309 IMG_0310 IMG_0314 IMG_0315 IMG_0316 IMG_0317 IMG_0318 IMG_0320 IMG_0329 IMG_0330 IMG_0334 IMG_0363 IMG_0378 IMG_0381 IMG_0383 IMG_0384 IMG_0387 IMG_0389 IMG_0396 IMG_0397 IMG_0402 IMG_0419 IMG_0423 IMG_0427 IMG_0439 IMG_0443 IMG_0444 IMG_0519 IMG_0523 IMG_0527 IMG_0528 IMG_0541 IMG_0543 IMG_0551 IMG_0553 IMG_0565 IMG_0573 IMG_0587 IMG_0591IMG_0665 IMG_0667 IMG_0668 IMG_0669 IMG_0670 IMG_0671 IMG_0672 IMG_0673 IMG_0674 IMG_0675 IMG_0679 IMG_0680 IMG_0681 IMG_0682 IMG_0683 IMG_0684 IMG_0685 IMG_0686 IMG_0687 IMG_0688 IMG_0689 IMG_0690 IMG_0691 IMG_0692 IMG_0693 IMG_0694 IMG_0695 IMG_0696 IMG_0697 IMG_0699 IMG_0700 IMG_0701 IMG_0702 IMG_0706 IMG_0709 IMG_0710 IMG_0715 IMG_0717 IMG_0718 IMG_0719 IMG_0730 IMG_0733 IMG_0734 IMG_0735 IMG_0741 IMG_0742

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง