พิธีมอบหลักฐานแสดงผลการเรียนของผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2559

นายนิสิต  ชายภักตร์  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1  ประธานพิธีมอบหลักฐานแสดงผลการเรียนของผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน 11 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย บ้านเขาไม้แก้ว บ้านด่าน บ้านโพรงจระเข้ บ้านวังศิลา บ้านทอนพลา บ้านควนยาง วัดแจ้ง วัดโพรงจระเข้ บ้านหินคอกควายและวัดหนองเป็ด โดยนายคนึง  แก้วอัมพร  ผอ.โรงเรียนบ้านควนยาง กล่าวรายงานความเป็นมา ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จังหวัดตรัง วันที่ 27 มีนาคม 2560
IMG_5419_resize IMG_5420_resize IMG_5421_resize IMG_5422_resize IMG_5424_resize IMG_5425_resize IMG_5426_resize IMG_5427_resize IMG_5428_resize IMG_5429_resize IMG_5430_resize IMG_5431_resize IMG_5432_resize IMG_5434_resize IMG_5441_resize IMG_5449_resize IMG_5455_resize IMG_5459_resize IMG_5464_resize IMG_5465_resize IMG_5466_resize IMG_5470_resize IMG_5471_resize IMG_5472_resize IMG_5473_resize IMG_5474_resize IMG_5475_resize IMG_5476_resize IMG_5478_resize IMG_5481_resize IMG_5482_resize IMG_5483_resize IMG_5484_resize

kornkanok

About kornkanok