โรงเรียนวัดควนวิเศษจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

DSC08514DSC08561DSC08599 DSC08594 DSC08593 DSC08582 DSC08561 DSC08543 DSC08540 DSC08532 DSC08529 DSC08500 DSC08497 DSC08512 DSC08493 DSC08491

โรงเรียนวัดควนวิเศษ

About โรงเรียนวัดควนวิเศษ