โรงเรียนอนุบาลตรังประชุมครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องครั้ง 3/2560

นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตรังเป็นประธานและดำเนินการประชุมครูบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร.ร.อนุบาลตรังครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
>>คลิกชมภาพประชุมครูครั้งที่3/60ทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_9441 IMG_9442 IMG_9444 IMG_9445IMG_9452 IMG_9453 IMG_9454 IMG_9456 IMG_9458 IMG_9459 IMG_9461 IMG_9465 IMG_9466 IMG_9467 IMG_9468 IMG_9470 IMG_9471 IMG_9472 IMG_9474 IMG_9475 IMG_9476 IMG_9477 IMG_9478 IMG_9480 IMG_9481 IMG_9483 IMG_9487 IMG_9489 IMG_9490 IMG_9492 IMG_9493 IMG_9495 IMG_9497 IMG_9498 IMG_9499 IMG_9500 IMG_9501 IMG_9504 IMG_9507 IMG_9508 IMG_9510 IMG_9511 IMG_9513 IMG_9435
 

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง