โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ กล่าวให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลราชบุรีในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบลาตรัง อ.เมือง จ.ตรัง ณ ห้อง
ประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
>>คลิกชมภาพศึกษาดูงานอ.ราชบุรีทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_9217 IMG_9203
IMG_9137 IMG_9141 IMG_9165 IMG_9166 IMG_9169 IMG_9180 IMG_9213 IMG_9214 IMG_9215 IMG_9216 IMG_9218 IMG_9220 IMG_9221 IMG_9227 IMG_9231 IMG_9234 IMG_9237 IMG_9238 IMG_9240 IMG_9248 IMG_9249 IMG_9251 IMG_9255 IMG_9276 IMG_9278 IMG_9280 IMG_9287 IMG_9288 IMG_9289 IMG_9290 IMG_9291 IMG_9292 IMG_9297 IMG_9298 IMG_9301 IMG_9302 IMG_9305 IMG_9308 IMG_9312 IMG_9313 IMG_9315IMG_9148
IMG_9295 IMG_9294 IMG_9296
IMG_9283 IMG_9284

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง