โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
>>คลิกชมภาพพิธีเปิดปัจฉิมนิเทศฯป.6 ทั้งหมดที่นี่<<
>>ไฟล์ที่1คลิกชมภาพปัจฉิมนิเทศฯป.6 ทั้งหมดที่นี่<<

>>ไฟล์ที่2คลิกชมภาพปัจฉิมนิเทศฯป.6 ทั้งหมดที่นี่<<
>>ไฟล์ที่3คลิกชมภาพปัจฉิมนิเทศฯป.6ทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<
>>
Presentation_นักเรียนชั้น ป.6 ปี 2559<<
>>
ฟ้อนขันดอกนาฏศิลป์อนุบาลตรัง<<

IMG_9392 IMG_9570IMG_9585 IMG_9589
IMG_9588 IMG_9590 IMG_9595
IMG_9587IMG_9596 IMG_9598
IMG_9597 IMG_9600
IMG_9606 IMG_9607 IMG_9608 IMG_9614 IMG_9615 IMG_9616 IMG_9618
IMG_9619 IMG_9617IMG_9700IMG_9620 IMG_9626 IMG_9628 IMG_9629 IMG_9638 IMG_9641 IMG_9653 IMG_9662 IMG_9663 IMG_9683 IMG_9686 IMG_9687 IMG_9688 IMG_9692 IMG_9693 IMG_9694 IMG_9695IMG_9702 IMG_9706 IMG_9707 IMG_9713 IMG_9716 IMG_9744 IMG_9747 IMG_9764 IMG_9768 IMG_9794 IMG_9798 IMG_9810 IMG_9812 IMG_9830 IMG_9831 IMG_9835 IMG_9842 IMG_9844 IMG_9845 IMG_9846 IMG_9849 IMG_9852 IMG_9855 IMG_9874 IMG_9875 IMG_9877 IMG_9896 IMG_9897 IMG_9899 IMG_9922 IMG_9923 IMG_9924 IMG_9925
IMG_9701IMG_9602 IMG_9603
IMG_9047 IMG_9604 IMG_9605

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง