ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

1. ประกาศประกาศ สพฐ. ใหม่

2. บัญชีรายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกหนังสือขออนุญาต

3. หนังสือรับรอง

4.ใบสมัตรสอบครูผู้ช่วย60

5.แบบขออนุญาต

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล