โรงเรียนบ้านย่านตาขาวจัดกิจกรรม “ค่ายเพิ่มเวลารู้ภาคฤดูร้อน”

โรงเรียนบ้านย่านตาขาวจัดกิจกรรม "ค่ายเพิ่มเวลารู้ภาคฤดูร้อน" ประธานเปิดงานในครั้งนี้ นางอุไรวรรณ  จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว
ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีทั้งหมด 5 ค่าย 1 ค่ายจิตอาสาเพื่อพ่อ 2 ค่ายศิลปะ 3 ค่ายดนตรี-นาฏศิลป์
4 ค่ายกีฬา 5 ค่ายคอมพิวเตอร์

 

DSC_0032 DSC_0045 DSC_0051 DSC_0057 DSC_0099 DSC_0108 DSC_0114 DSC_0156 DSC_0229 DSC_0278 DSC_0302

ratana lor โรงเรียนบ้านย่านตาขาว

About ratana lor โรงเรียนบ้านย่านตาขาว