โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมการซ้อมพิธีวันอำลาสถาบันนักเรียนช่วงชั้นป.6 ปีการศึกษา 2559

นางชุติมา ภักดี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.6และคณะครูกรรมการฝ่ายพิธีการ
ดำนเนิการซักซ้อมพิธีรับประกาศนียบัตรวันอำลาสถาบัน นักเรียนสายชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง
ประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560
>>คลิกชมภาพการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_8883 IMG_8903IMG_8809 IMG_8812 IMG_8815 IMG_8816 IMG_8817 IMG_8819 IMG_8821 IMG_8823 IMG_8826 IMG_8837 IMG_8839 IMG_8840 IMG_8852 IMG_8853 IMG_8864 IMG_8868 IMG_8871 IMG_8872 IMG_8884 IMG_8885 IMG_8890 IMG_8908 IMG_8920 IMG_8921 IMG_8926 IMG_8927 IMG_8962 IMG_8963 IMG_8964 IMG_8965 IMG_8966 IMG_8967 IMG_8972 IMG_8975 IMG_8976 IMG_8981 IMG_8983 IMG_8984 IMG_8988 IMG_8993
 

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง