มอบระเบียนนักเรียนจบหลักสูตร อนุบาล 3 ของโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประธานพิธี มอบระเบียนนักเรียนจบหลักสูตรปฐมวัย ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จำนวน 103 คน และปาฐกถาพิเศษ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ แนวทาง ความสำคัญของการศึกษา วันที่ 17 มีนาคม 2560
IMG_5278_resize IMG_5279_resize IMG_5280_resize IMG_5282_resize IMG_5284_resize IMG_5285_resize IMG_5286_resize IMG_5288_resize IMG_5289_resize IMG_5290_resize IMG_5291_resize IMG_5292_resize IMG_5294_resize IMG_5295_resize IMG_5296_resize IMG_5297_resize IMG_5298_resize IMG_5299_resize IMG_5300_resize IMG_5301_resize IMG_5302_resize IMG_5304_resize IMG_5305_resize IMG_5307_resize IMG_5308_resize IMG_5309_resize IMG_5310_resize IMG_5312_resize IMG_5317_resize

kornkanok

About kornkanok