โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรม Anuban Trang School English Speaking Year Camp 2017

นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรม 
Anuban Trang School English Speaking Year Camp 2017 นักเรียนชั้น ป.4-ป.5 ณ โรงเรียน
อนุบาลตรัง ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2560
>>คลิกชมภาพบรรยากาศการเปิดCampทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_8584 IMG_8586IMG_8488 IMG_8518 IMG_8532 IMG_8533 IMG_8535 IMG_8545 IMG_8546 IMG_8503IMG_8490 IMG_8491 IMG_8493 IMG_8494 IMG_8495 IMG_8496 IMG_8497 IMG_8499 IMG_8502 IMG_8514 IMG_8515 IMG_8520 IMG_8521 IMG_8523 IMG_8527 IMG_8528 IMG_8529 IMG_8530 IMG_8531 IMG_8535 IMG_8537 IMG_8538 IMG_8539 IMG_8547 IMG_8549 IMG_8550 IMG_8554 IMG_8555 IMG_8556 IMG_8558 IMG_8559 IMG_8560 IMG_8592 IMG_8593 IMG_8594 IMG_8596 IMG_8597 IMG_8604 IMG_8605 IMG_8606 IMG_8607 IMG_8608 IMG_8609 IMG_8611

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง